Riksstämman: Allvarliga fall av tramadolberoende rapporterade - Janusinfo

Riksstämman: Allvarliga fall av tramadolberoende rapporterade

Under perioden 1995 till 2006 rapporterades 104 fall av tramadolberoende till Läkemedelsverket. Av dem hade 39 procent ett tidigare eller pågående bruk av missbruksmedel, vanligen opioidanalgetika.

– Så många som 72 fall ansågs vara allvarliga, vilket oftast berodde på att patienten fått läggas in på sjukhus för avgiftning, säger Micaela Tjäderborn, avdelningen för klinisk farmakologi, Hälsouniversitetet i Linköping.

Använda doser varierade mellan 50 och upp till 4 000 mg/dag enligt rapporterna.

Tidigare studier har gett motstridiga resultat och det saknas konsensus om tramadolberoende.

– Det finns kanske ett behov av att öka medvetenheten och av en mer restriktiv förskrivning av tramadol, säger Micaela Tjäderborn.

Substansen tramadol narkotikaklassades tidigare i år. Men de färdiga läkemedelsberedningarna är inte narkotikaklassade och tramadol behöver inte skrivas ut på särskild receptblankett.

/UN


Källa
Tjäderborn M, Jönsson KA, Ahlner J, Hägg S. Poster på Svenska läkaresällskapets riksstämma den 26 november 2008. Abstrakt

Uppdaterad: 2008-11-27

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.