Riksstämman: ”Apotekets läkemedelsförteckning behövs på akuten” - Janusinfo

Riksstämman: ”Apotekets läkemedelsförteckning behövs på akuten”

Uppgifter om läkemedel i journalerna skiljer sig i stor utsträckning från Apotekets information om vilka läkemedel patienterna verkligen har hämtat ut. Det visar en pilotstudie på Karolinska universitetssjukhuset.

I studien jämfördes journaluppgifter från inskrivningstillfället på akutvårdsavdelning, med uppgifter om vilka läkemedel som hämtats ut på apoteket. Informationen lagras där under 15 månader i Apotekets läkemedelsförteckning.

Hos 75 procent av patienterna i studien misstämde uthämtade läkemedel med vad som uppgavs vid inskrivning på akuten. Ibland förekom flera avvikelser hos samma patient. Oftast överensstämde inte uppgifterna om vilka läkemedel patienten använde (182/216 avvikelser).

Forskarna drar slutsatsen att tillgång till uppgifter från Apotekets läkemedelsförteckning behövs vid ett akut omhändertagande för en god patientsäkerhet.

/BWE

Uppdaterad: 2007-12-04

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.