Se Kloka Listan Forum på webbtv

Se Kloka Listan Forum på webbtv


Aktuella frågor inom läkemedelsområdet


Nyheter i Kloka Listan 2017


ABC om osteoporosläkemedel - praktiska råd kring preparatval, biverkningar och behandlingslängd


Perorala antikoagulantia


Nytt om våra levnadsvanor och hälsan


Läkemedelsval vid trängningsinkontinens


Hur mår stockholmarna och hur ser deras läkemedelsanvändning ut?


Varför gör mina patienter inte som jag säger?


Behandling av kronisk leversvikt


Medicinsk fortbildning – kollega till kollega


Aktuella rekommendationer vid diabetes typ 2


Samverkan kring nya läkemedel


Nytt läkemedel i hjärtsviktstrappan


Uppdaterad: 2017-01-25

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Relaterat

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.