Webbsändning från hypertonisymposium för sjuksköterskor

Hypertoni är den globalt viktigaste riskfaktorn för sjuklighet och bidrar till svåra sjukdomar, såsom stroke, hjärtinfarkt, hjärt- och njursvikt, demens samt död. Att behandla hypertoni är en av hälso- och sjukvårdens vanligaste och viktigaste uppgifter men studier visar att vi kan bli ännu bättre!

För att öka medvetenheten om hypertoni och förbättra handläggningen av patienter med hypertoni har Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms läns landsting ett extra fokus på Hypertoni under 2014. Detta fortbildningstillfälle är en del i denna satsning.

Moderator och inledningstalare: Paul Hjemdahl, professor, överläkare Karolinska universitetssjukhuset, ordförande expertrådet för hjärt- kärlsjukdomar

Föreläsare: Anette Allhammar, allmänläkare, Edsbergs vårdcentral
Thomas Kahan, professor, överläkare, Danderyds sjukhus
Eva Drevenhorn, fil dr, distriktssjuksköterska, lektor, Lunds Universitet
Paul Hjemdahl, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Introduktion från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Hypertoniutredning och behandling av hypertoni på primärvårdsnivå från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Hur mäts blodtrycket på rätt sätt? Både på och utanför mottagningen inkl. 24-timmars blodtrycksmätning. Riskvärdering enligt SCORE - vad innebär det? från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Omvårdnad och motivation - vad kan jag göra för patienten? från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Vilka läkemedel ska man använda och varför? från Stockholms läns läkemedelskommittéVimeo.


Uppdaterad: 2014-03-20

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Relaterat

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.