Workshop: Läkemedel - etik - prioriteringar - Janusinfo

Workshop: Läkemedel - etik - prioriteringar

Webbtv sändning från 4 november
kl. 13.00-14.30
kl. 14.50-16.00

Uppdaterad: 2009-11-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.