<font color="#006699">Riksstämman:</font>Aktuell läkemedelslista krävs för att undvika interaktioner - Janusinfo

Riksstämman:Aktuell läkemedelslista krävs för att undvika interaktioner


Vikten av tillgång till aktuell läkemedelslista och kunskapsstöd för att identifiera interaktioner, poängteras i en pilotstudie.
Forskarna har i studien kartlagt aktuella läkemedel hos patienter skrivna vid en vårdcentral i Stockholm. I storstadsregioner varierar tillgång till läkemedelslistan kraftigt, eftersom patienterna där ofta kan ha flera olika vårdgivare samtidigt.

Studiens syfte var att kartlägga förekomsten av läkemedelsinteraktioner i primärvården i Stockholms läns landsting. Möjliga interaktioner identifierades genom SFINX (Swedish finnish interaction x-referencing), en kunskapsdatabas med cirka 7 000 interaktioner.

Potentiellt betydelsefulla interaktioner som bör undvikas (D-klass) förekom hos två procent av de patienter som studerats. Andel interaktioner av C-klass får tolkas försiktigt, på grund av studiedesign, men förekom hos 20 procent av patienterna.

De läkemedel som oftast förekom vid D-interaktioner var warfarin, kaliumsalter och doxycyklin. Acetylsalicylsyra, metoprolol och furosemid var vanliga i C-interaktioner. Cirka hälften av alla interaktioner uppstod på grund av ordinationer från två olika vårdgivare.

Britt Wessel

Uppdaterad: 2007-11-30

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.