Risk för missvisande uppföljning av rekvisitionsläkemedel

Vid uppföljning av kostnader för upphandlade läkemedel inköpta via rekvisition kan resultatet bli missvisande om jämförelse sker över tid. Anledningen är att från och med 2010 dras upphandlingsrabatten direkt på priset för rekvisitionsläkemedel och läkemedlet får ett så kallat nettopris. Tidigare år har beställande enhet betalat fullt pris och eventuella upphandlingsrabatter har betalats tillbaka i efterskott.
 
Införandet av nettopriser har lett till en skenbar kostnadsminskning år 2010 jämfört med 2009 för rekvisitionsläkemedlen totalt på landstingsnivå.

I Läkemedelsuppföljnings rapporter Följsamhet till Kloka Listan och Topplistor är upphandlade läkemedel särskilt markerade.


Uppdaterad: 2011-05-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.