Om du har problem att läsa detta utskick, var god klicka här

Snabb behandling vid reumatisk sjukdom - Evidens om nytt vårdprogram

Med ett nytt vårdprogram i Stockholms läns landsting ska patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom snabbt få rätt kontakt i vården. Tidningen Evidens tema handlar om det nya vårdprogrammet och vad nya läkemedel betyder för reumatologin.Eva-Britt Olofsson och Ralph Nisell. Centrum för reumatologi. Foto Anna Molander.

Eva-Britt Olofsson och Ralph Nisell. Centrum för reumatologi. Foto Anna Molander.

 

Reumatologin har genomgått ett forskningsgenombrott där läkemedel som TNF-hämmare och interleukinhämmare har förändrat vården. Nu är nya läkemedel av typen JAK-hämmare ett nytt alternativ. Patienter kan vara mer delaktiga i vården genom att själva registrera symtom i kvalitetsregister och beställa prover. Reumakirurgi minskar och fysioterapeutisk bassängträning är på väg att ersättas med gymträning med fokus på kondition. Prevalensen för gikt ökar och det finns enligt studier en underbehandling. Nya numret av Evidens med tema reumatologi ger en överblick.

 

 

 

Per-Johan Jakobsson. Evidens tema reumatologi. Foto Karin Nordin.

En biosimilar är ett läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel. Sedan de första biosimilarerna kom 2014–15 har Karolinska universitetssjukhuset ökat antalet patienter på biologiska läkemedel med 250–300 patienter per år inom reumatologin. Per-Johan Jakobsson, professor och specialistläkare i reumatologi, berättar mer i Evidens.

 

Mer i Evidens nummer 2:


Betrakta diabetes mellitus som en riskfaktor för psykisk sjukdom och tvärtom. Screena årligen för metabol sjukdom hos patienter med psykisk diagnos och tänk på psykisk hälsa i mötet med patienter med diabetes. Evidens rapporterar från läkemedelskommitténs seminarium om diabetes och psykiatrisk samsjuklighet.

 

Hur tolkas olika typer av läkemedelsstudier? Tips finns i Evidens.

 

Ozonrening för att ta bort läkemedelsrester ur avloppsvatten. Det finns i Linköping.

 

Är empagliflozin (Jardiance) lämpligt för en patient med diabetes typ 2 som har svårläkta bensår? Experter svarar på denna och fler frågor.

 

Detta och mer i Evidens medicin och läkemedel som ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du hittar den här.

 

Evidens nr 2, 2018. Tema Reumatologi


Det går också bra att beställa pappersutgåvan med ett mejl till lakemedelskommitten@sll.se

Trevlig läsning!

Karin Nordin, chefredaktör


Klicka här om du vill avsluta din prenumeration