Informationsmaterial

Hitta i sidan

  Här kan du beställa våra olika broschyrer via e-post.

  I beställningen anger du namn och leverensadress samt hur många exemplar du vill ha.

  För förskrivare

  Kloka Listan 2018 Kloka Listan

  Beställ via e-post
  klokalistan@sll.se

  I pdf-format
  Kloka Listan 

  Kloka Listan – för patienter

  Karta över inhalatorer

  Översikt över inhalatorer vid astma och KOL, inklusive Kloka Listan-rekommendation.

  Ladda ner pdf

  Uppdaterad senast 2017-11-07.

  Information om beställning av demonstrationsmaterial, exempelvis inhalatorer och andningsbehållare, vid astma och KOL kan du få genom att maila till janusredaktionen.hsf@sll.se.

  Filmer: Inhalera rätt

  Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

  Beställ via e-post
  broschyrer@medicarrier.sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Till bakgrundsmaterialet

  Läkemedelsgenomgång - checklista Läkemedelsgenomgång – checklista

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Orala antitrombotiska läkemedel Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Lathund för utskrift av häfte 

  Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende - lathund Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Film: Hjälp med samtal om alkohol

  Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer - lathund Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns läkemedelskommitté – För en klok läkemedelsanvändning

  Beställ via e-post
  lakemedelskommitten.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Miljökällan Miljö och läkemedel

  Broschyren i pdf-format
  för utskrift
  för läsning 

   

  Broschyr: Janusmed njurfunktion Janusmed njurfunktion

  Broschyren i pdf-format

  Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

  Broschyren är under bearbetning.
  För information maila: medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Läkemedels­genomgångar Läkemedels­genomgångar

  Affischen i pdf-format

  Läkemedelsboken 2014 Läkemedelsboken

  Till webbversionen

     

  Patientinformation

  Till dig som medicinerar med Remicade eller Remsima

  Broschyren i pdf-format

  Broschyr: Hypertoni Högt blodtryck – hypertoni

  Beställ via e-post
  broschyrer@medicarrier.sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Kortversion på andra språk
  Spanska (español)
  Arabiska (لعربية)
  Somaliska (soomaali)
  Polska (polski)
  Persiska (فارسی)
  Svenska (översättning) 

  Broschyr: Värt att veta om alkohol och din hälsa Värt att veta om alkohol och din hälsa

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Broschyr: Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk? Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk?

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se

  Broschyren i pdf-format

  På andra språk
  Spanska (español)
  Arabiska (لعربية)
  Somaliska (soomaali)
  Polska (polski)
  Farsi

  Broschyr: Värt att veta om din sömn och sömnbesvär Värt att veta om din sömn och sömnbesvär

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format


  Information angående atypisk femurfraktur till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab

  Broschyren i pdf-format


  Information angående osteonekros i käkbenet till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab

  Broschyren i pdf-format

  Till dig som medicinerar med metformin

  Broschyren i pdf-format

  Ta hand om dina fötter - Egenvård vid diabetes Ta hand om dina fötter

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Till dig som har typ 2-diabetes Till dig som har typ 2-diabetes

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Bra mat vid typ 2-diabetes Bra mat vid typ 2-diabetes

  Broschyren i pdf-format

  Råd vid behandling av blefarit

  Broschyren i pdf-format

  Det torra ögat Det torra ögat

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  Glaukom Glaukom

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format

  På andra språk
  Spanska (español)
  Engelska (english)
  Arabiska (لعربية)

  Varför byter apoteken ut dina läkemedel? Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

  Beställ via e-post
  medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

  Broschyren i pdf-format