Epilepsi

Hitta i sidan

  Vad bör behandlas

  Antiepileptisk behandling är vanligen indicerad även hos de mest sköra, sjuka äldre. Förebyggande av krampanfall enligt rekommendationer i Kloka Listan. Det är viktigt att beakta att majoriteten av antiepileptika har stor interaktionspotential. Hos äldre kan små dosförändringar få stor effekt på läkemedelskoncentrationen och koncentrationsbestämning av antiepileptika kan vara till stor hjälp.


  Vilka läkemedel ska användas

  Valproat som är förstahandsval vid primärgeneraliserad epilepsi bör dock användas med försiktighet och med observation av kognitiv funktion hos äldre eftersom det finns risk för kognitiv påverkan. Levetiracetam eller lamotrigin kan vara alternativ i specialicerad vård. Karbamazepin är förstahandsval vid fokala anfall. Dock bör risken för AV-block och hyponatremi beaktas.

  Personer med sydostasiatiskt ursprung och HANkineser bör testas farmakogenetiskt för förekomst av HLA B*1502-allel om karbamazepin ska användas på grund av risk för Steven-Jonssons syndrom. Bestämningen utförs på Klinisk immunologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Kontakta laboratoriet för aktuell remissrutin. Överväg därför lamotrigin eller levetiracetam.

  Fokala anfall med eller utan generalisering
  I första hand

  karbamazepin Tegretol Retard

  Generaliserade anfall
  I första hand

  valproinsyra Ergenyl
  Depakine Retard, Ergenyl Retard

  Akutbehandling utanför sjukhus

  diazepam Diazepam Desitin, Stesolid rektallösning


  Referenser/länkar

  Perucca E, Aldenkamp A, Tallis R, Krämer G. Role of valproate across the ages. Treatment of epilepsy in the elderly. Acta Neurol Scand Suppl. 2006;184:28-37. PubMed


  Uppdaterad: 2016-01-14

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2016