Stroke

Hitta i sidan

  Förebyggande behandling av stroke i denna patientgrupp kan och bör omvärderas om patienten så önskar och tillståndet är sådant att det inte längre är meningsfullt att förebygga ytterligare sjukdom. En avvägning av risk med behandling mot nyttan bör göras hos alla patienter men i synnerhet i denna patientgrupp. Det är dock en grannlaga uppgift eftersom evidensläget är svagt.

  Trombolysbehandling vid akut ischemisk stroke och förebyggande strokebehandling är exempel på behandling som inte är aktuell hos patienter som är döende eller har mycket låg funktionsnivå sedan tidigare. En äldre multisjuk patient kan dock ändå ha vinst av att undvika ytterligare funktionshinder. Det är en grannlaga uppgift att bedöma vad som är livskvalitet för en enskild patient vilket innebär att behandling, både i förebyggande eller i botande syfte (till exempel trombolysbehandling) kan vara aktuellt även hos äldre patienter med många sjukdomar.

  Till exempel kan det vara förenat med bättre livskvalitet om förlamning efter en ischemisk stroke kan undvikas med trombolysbehandling hos en hjärtsjuk, dement patient som tycker om att vandra runt. Likaså kan en cancersjuk äldre patient ha mycket att vinna på att bibehålla talförmågan sina sista månader i livet och således kan både trombolysbehandling vid ischemisk stroke eller förebyggande antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer vara av värde.

  Övrig förebyggande behandling efter stroke måste anpassas efter individen. Multisjuka äldre har sällan ingått i studierna så klar evidens saknas både för behandling men också för att behandling inte skulle vara gynnsamt. Blodtrycksbehandling för att undvika mycket höga blodtryck är ofta indicerat men däremot bör blodtrycksmål ses över och justeras.

  Att sätta ut en välfungerande (biverkningsfri) statinbehandling kan i vissa fall ha negativ effekt enligt vissa studier. Däremot är statinbehandling sällan meningsfullt att initiera hos en skör, multisjuk äldre person med tanke på biverkningsrisker och låg sannolikhet att patienten kommer hinna dra nytta av den preventiva behandlingen.

  Individuella övervägande måste göras för antitrombotisk behandling med acetylsalicylsyra eller klopidogrel efter ischemisk stroke/TIA. Det finns evidens för att risken för stroke ökar med cirka 2  procent den första månaden efter utsättning. Risken för detta måste vägas mot biverkningsrisken (blödning).


  Referenser/länkar

  Pundik S, McWilliams-Dunnigan L, Blackham KL, Kirchner HL, Sundararajan S, Sunshine JL et al. Older age does not increase risk of hemorrhagic complications after intravenous and/or intra-arterial thrombolysis for acute stroke.
  J Stroke Cerebrovasc Dis. 2008 Sep;17(5):266-72. PubMed

  Toni D, Lorenzano S, Agnelli G, Guidetti D, Orlandi G, Semplicini A et al. Intravenous thrombolysis with rt-PA in acute ischemic stroke patients aged older than 80 years in Italy. Cerebrovasc Dis. 2008;25(1-2):129-35. PubMed

  Mateen FJ, Buchan AM, Hill MD; CASES Investigators. Outcomes of thrombolysis for acute ischemic stroke in octogenarians versus nonagenarians. Stroke. 2010 Aug;41(8):1833-5. PubMed

  Ford GA, Ahmed N, Azevedo E, Grond M, Larrue V, Lindsberg PJ et al. Intravenous alteplase for stroke in those older than 80 years old. Stroke. 2010 Nov;41(11):2568-74. PubMed

  Mishra NK, Ahmed N, Andersen G, Egido JA, Lindsberg PJ, Ringleb PA et al; VISTA collaborators; SITS collaborators.. Thrombolysis in very elderly people: controlled comparison of SITS International Stroke Thrombolysis Registry and Virtual International Stroke Trials Archive. BMJ. 2010 Nov 23;341:c6046. PubMed

  IST-3 collaborative group, Sandercock P, Wardlaw JM, Lindley RI, Dennis M, Cohen G et al. The benefits and harms of intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke (the third international stroke trial [IST-3]): a randomised controlled trial. Lancet. 2012 Jun 23;379(9834):2352-63. PubMed

  Ostergaard K, Pottegård A, Hallas J, Bak S, dePont Christensen R, Gaist D. Discontinuation of antiplatelet treatment and risk of recurrent stroke and all-cause death: a cohort study. Neuroepidemiology. 2014;43(1):57-64. PubMed

  Dowlatshahi D, Demchuk AM, Fang J, Kapral MK, Sharma M, Smith EE; Registry of the Canadian Stroke Network. Association of statins and statin discontinuation with poor outcome and survival after intracerebral hemorrhage. Stroke. 2012 Jun;43(6):1518-23. PubMed

  Weimar C, Cotton D, Sha N, Sacco RL, Bath PM, Weber R et al. Discontinuation of antiplatelet study medication and risk of recurrent stroke and cardiovascular events: results from the PRoFESS study. Cerebrovasc Dis. 2013;35(6):538-43. PubMed


  Uppdaterad: 2016-01-14

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2016