Vaccinationer

Hitta i sidan

  Det finns knappast några riktade vaccinationsstudier mot målgruppen mest sjuka äldre. Det finns ändå, via större studier, vetenskapligt underlag för att ju äldre människor är desto sämre är vaccinationssvaret (oftast mätt som antikroppar), även om individuella skillnader alltid förekommer. Men många infektionssjukdomar drabbar äldre med underliggande sjukdomar mycket hårdare med ökad morbiditet såväl som mortalitet som följd.

  Ett återkommande exempel på det är säsongsinfluensan, pneumokockinfektioner samt TBE. Därför finns det särskilda skäl att vaccinera de mest sjuka äldre och i vissa fall även med ett annorlunda vaccinschema för att optimera vaccinationssvaret. Det finns inga hållpunkter för ökad andel vaccinationsbiverkningar hos sjuka äldre.

  Sammanfattningsvis är vinsterna med att vaccinera äldre större än farhågan att vaccinationssvaret är sämre. Även en mindre effekt kan göra sjukdomen lindrigare eller förebygga vård på sjukhus.

  Följande vacciner är särskilt aktuella:

  Influensa och pneumokockvaccin
  Influensavaccin: påfyllnadsdos varje år från 65 års ålder.
  Samma åldergrupp rekommenderas en dos pneumokockvaccin (kolhydratvaccin Pneumovax).
  Vid vissa immunsuppressiva sjukdomar rekommenderas även pneumokockkonjugatvaccin (Prevenar 13).
  Upprepade vaccinationer rekommenderas inte för personer som är immunkompetenta, utan enbart för dem som också rekommenderas konjugatvaccin.

  TBE-vaccin
  När vaccinering påbörjas efter 60 års ålder ska grundvaccinationen innehålla en extra dos. 

  Bältrosvaccin
  Expertrådet för vaccinationer i SLL rekommenderar i första hand detta vaccin till dem som fyllt 65 år.


  Referenser/länkar

  Vårdgivarguiden. Influensa- och pneumokockvaccination, 2015 

  Janusinfo. Konjugatvaccin i kombination med polysackaridvaccin för vaccination av barn från 2 års ålder och vuxna med stor risk för att drabbas av pneumokockinfektion. Expertrådsutlåtande 2013 

  Vårdgivarguiden. TBE-vaccination

  Janusinfo. Vägledning för användning av Zostavax – vaccin mot bältros. Expertrådsutlåtande 2014


  Uppdaterad: 2016-01-14

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2016