Om Läkemedelsstrategin

Läkemedelsstrategin är ett handlingsprogram för att stödja och stimulera läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landsting. Tack vare ett antal olika åtgärder inom fem prioriterade områden ska läkare och patienter ges bättre förutsättningar för en klok läkemedelsanvändning.

Läkemedelsstrategin är en utveckling av det arbete som sedan tidigare genomförs av läkemedelskommittéer och beställare. Kloka Listan, fortbildning och Janusinfo är några exempel.

Men för att leva upp till målet om en rationell och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling – som tar hänsyn till vårdresultat, patientens bästa och samhällets kostnader – måste arbetet intensifieras.

Vi som informerar och genomför utbildningar om läkemedel och dess användning och vi som erbjuder förskrivningsstöd måste bli bättre på att utgå från vårdens behov. Vi som arbetar med ekonomiska krav och riktlinjer måste ställa tydliga och relevanta krav, samt vara öppna för dialog och samverkan med vårdgivarna.


Uppdaterad: 2015-04-22