Janusinfo

Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Webbplatsen är även informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté.

Hitta i sidan

  Webbplatsen erbjuder både enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och information för fördjupning och fortbildning. Målsättningen är att, på ett och samma ställe, samla så mycket relevant information inom läkemedelsområdet som möjligt. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

  Brett utbud av tjänster

  På Janusinfo publiceras kontinuerligt läkemedelsnyheter, såväl medicinska som allmänna. Här finns även läkemedelskommitténs tidning Evidens att läsa som blädderbar e-tidning eller i vanligt pdf-format.

  En annan viktig del av webbplatsen är evidensbaserade behandlingsriktlinjer, aktuella studiekommentarer och värderingar av nya läkemedel från läkemedelskommitténs expertråd. Andra behandlingsriktlinjer på sajten kommer till exempel från Strama Stockholm.

  Prenumerera och dela

  Det finns möjlighet att prenumera på nypublicerat antingen via e-post eller RSS.

  Det går också enkelt att dela information från Janusinfo med e-post eller på Twitter, Linkedin och Facebook. Använd delningsfunktionerna som finns till höger på webbsidorna.

  Boka fortbildning

  De fortbildningar som anordnas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen presenteras på Janusinfo. Du kan välja att söka i utbudet baserat på terapiområde och du anmäler/avnmäler dig direkt via ett webbformulär. På Janusinfo publiceras även symposiereferat och webbtv-sändningar från ett urval av fortbildningsaktiviteterna.

  Snabba beslutsstöd

  Janusinfo tillhandahåller även en utökad version av Kloka Listan (rekommenderade läkemedel för basal öppen- och slutenvård i Stockholm). I webbversionen finns motiveringar till valen av preparat samt länkar till referenser och behandlingsriktlinjer.

  Sajten erbjuder fler beslutsstöd som är avsedda att kunna användas direkt vid mötet med patienten:

  • Interaktionstjänsten Sfinx – Swedish Finnish Interaction X-referencing – är ett samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholms läns landsting och Medbase Ltd. i Åbo, Finland.
  • Läkemedel och fosterpåverkan ger vägledning vid riskbedömning av läkemedelsexponering under tidig graviditet. För innehållet svarar Karin Källén och Birger Winbladh.
  • Läkemedel och amning produceras i samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Janusredaktionen.
  • Kön, genus och läkemedel innehåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Tjänsten är framtagen genom ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd och Centrum för genusmedicin på Karolinska institutet.

  Ytterligare en central del av Janusinfo är statistik över läkemedelsförsäljningen i Stockholms län tillsammans med kommentarer och analyser.

  På Janusinfo finns information om läkemedels miljöpåverkan samt miljöklassificering av olika substanser.

  Kontakta redaktionen

  Utbudet på Janusinfo utvecklas kontinuerligt i takt med den snabba utvecklingen inom läkemedelsområdet. Redaktionen (janusredaktionen@sll.se) tar gärna emot synpunkter på både innehåll och funktioner.

  Du som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholms län är också varmt välkommen att kontakta oss om du vill ha en genomgång av/utbildning i webbplatsen!


  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen@sll.se

   Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.