Hearing med läkemedelsindustrin - Janusinfo

Hearing med läkemedelsindustrin

Stockholms läns läkemedelskommitté och Expertrådet för psykiatriska sjukdomar arrangerar en hearing med läkemedelsindustrin om läkemedel för ångest och depression tisdagen den 18 maj 2010.  

Ångest och depression är vanliga tillstånd som behandlas i både primärvård och specialiserad psykiatri. Socialstyrelsen har nyligen publicerat nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Läkemedel utgör en viktig del av behandlingsarsenalen. Evidensläget inom området varierar mellan olika diagnoser och olika läkemedel.

Syftet med denna hearing är att kritiskt belysa utvecklingen och kunskapsläget för några utvalda preparat. Tre läkemedelsföretag har bjudits in till hearingen; Lilly (duloxetin, Cymbalta), Lundbeck (escitalopram, Cipralex) och Pfizer (pregabalin, Lyrica).

Läkemedelsintresserade läkare, tjänstemän och politiker i Stockholms läns landsting har inbjudits att delta.


Uppdaterad: 2010-04-09

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se