Kontakta Stockholms läns läkemedelskommitté

Postadress:
Stockholms läns läkemedelskommitté
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Tfn: 08-123 140 24


Besöksadress:
Magnus Ladulåsgatan 63 A
118 27 Stockholm

E-post
lakemedelskommitten@sll.se
 


Ordförande
Gerd Lärfars
docent, överläkare, enhetschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tfn: 08-123 130 40
gerd.larfars@sll.se


Vice ordförande
Rickard Malmström
docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
rickard.malmstrom@ki.se


Farmaceutisk sekreterare
Kristina Ateva
leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tfn: 08-123 140 24
kristina.ateva@sll.se
 
 

Övriga ledamöter i Stockholms läns läkemedelskommitté finns här »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se