Mötesplats Läkemedel

Inbjudan till ett informationsutbyte mellan SLK:s expertråd och läkemedelsföretag.

Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) och LIF – de forskande läkemedelsföretagen, bjuder in till Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte mellan läkemedelsföretag och vissa av SLK:s expertråd.

Med Mötesplats Läkemedel önskar vi skapa ett tidseffektivt kunskapsutbyte om läkemedel genom enskilda möten mellan expertråd och läkemedelsföretaget. De expertråd som deltar denna första gång har ett specifikt behov av mer information om vissa indikationer och läkemedel.

Inbjudan är öppen för alla läkemedelsföretag inklusive företag som inte är LIF-medlemmar.

Datum:              Tisdagen den 26 september 2017
Tid:                    Kl 13.00–17.00
Plats:                 Norra Latin, Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B

Mer information finns i inbjudan.

Intresserade företag kan anmäla sig här senast den 10 september »


Uppdaterad: 2017-06-30

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se