Prioriterade områden

Jämlik hälsa, fortbildning och nya och resurskrävande läkemedel är Stockholms läns läkemedelskommittés prioriterade förbättringsområden.

Fokusområden:

En vision om jämlik hälsa för hela befolkningen genomsyrar all verksamhet inom Stockholms läns läkemedelskommitté. Läs mer.

 

Nya läkemedel behöver introduceras i vården så att de kommer rätt patienter till del, används på ett säkert sätt inom rätt nivå av vården och så att resurser kan fördelas på rätt sätt. Det borgar för en jämlik hälsa och därför arbetar läkemedelskommittén med introduktion av nya läkemedel. Läs mer.

 

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråden är landstingets i särklass största fortbildare av vårdpersonal inom läkemedelsfrågor. Läs mer.

Uppdaterad: 2017-04-25

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se