Pressmeddelanden

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

Sedan 2011 kan du läsa våra pressmeddelanden i vårt pressrum på Mynewsdesk.
Klicka här för att komma till vårt pressrum på Mynewsdesk 


2010

Pressmeddelande: Kloka Listan 2011 ökar fokus på antibiotikaanvändningen i Stockholms län
Kloka Listan 2011 fokuserar bland annat på en förbättrad antibiotikaanvändning inom SLL. Ett nytt Klokt Råd är att avstå från att behandla misstänkt urinvägsinfektion hos äldre om inte patienten upplever besvärande symtom. 2010-12-17 Läs mer »

Pressmeddelande: Sjukvården i Stockholms län får centrum för samlad expertkunskap inom läkemedel och vårdmetodik - Organisation och chefstillsättning klar vid Medicinskt Kunskapscentrum
Sjukvården i Stockholms län har med nybildade Medicinskt Kunskapscentrum fått tillgång till en organisation som samordnar expertkunskap inom kloka läkemedelsval och metoder för medicinsk vård. 
2010-09-13 Läs mer »

Alla förskrivare når Sfinx elektroniska interaktionsstöd – nu med utökad möjlighet via SIL
Förskrivare över hela landet kan vara fortsatt trygga i att ha kunskapsstöd för säker läkemedelsbehandling för sina patienter. Alla har tillgång till kliniskt relevanta, medicinskt säkra och oberoende interaktionskontroller via Sfinx på www.janusinfo.se. Många har dessutom tillgång till Sfinx direkt i sina journaler via tjänsten Janusfönster. 
2010-03-23 Läs mer »

Pressmeddelande: Carl Gustaf Elinder blir avdelningschef på Medicinskt Kunskapscentrum, SLL
Carl Gustaf Elinder, överläkare och f n verksamhetschef vid Njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, har utsetts till avdelningschef för nybildade Medicinskt Kunskapscentrum (MKC) vid Stockholms läns landsting.
2010-03-18 Läs mer »

Positivt resultat för läkemedelsarbetet i Stockholms län
Följsamheten till Kloka Listan ökade med två procent under 2009 och ligger nu på 77 procent. Tre av de Kloka Råden för bättre läkemedelsanvändning bidrog till den gynnsamma utvecklingen.
2010-02-17 Läs mer »


2009

Nu är Kloka Listan 2010 här!
Warfarin (Waran) ska användas mer vid förmaksflimmer, perorala antibiotika användas restriktivt vid impetigo (svinkoppor), och valet av läkemedel vid fertilitetsbehandling bli mer enhetlig inom SLL. Det är några av de viktigaste rekommendationerna i Kloka Listan 2010.
2009-12-21 Läs mer »

Pressmeddelande: Ny prognos om läkemedelsanvändningen: Medvetna läkemedelsval ger ökade resurser åt sjukvården
- Om sjukvården blir bättre på att välja läkemedel utifrån medicinsk säkerhet och kostnadseffektivitet så kan mer resurser användas till att öka kvaliteten i vården. Så säger experterna i Läksaks (Läkemedelssakkunniga) specialläkemedelsprojekt i en ny prognosrapport över användning och kostnader för läkemedel inom SLL 2009-2010.
2009-04-08 Läs mer »

Pressmeddelande: Europeiskt samarbete behövs för introduktionen av nya cancermedel
Läksak var medarrangör till en konferens om nya cancerläkemedel. Deltagarna som kom från sjukvården, industrin och klinisk forskning visade stor vilja till europeiska satsningar inom området.
2009-03-26 Läs mer »

Pressmeddelande: Oroande om antibiotikaresistens – förändrade förskrivningsmönster måste till
Stockholm har den högsta antibiotikaförskrivningen per invånare i hela landet. Under tisdagens läkemedelsforum - Kloka Listan Forum - betonades behovet av förändrade förskrivningsmönster för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.
2009-01-29 Läs mer »


2008

Pressmeddelande: Prissänkning på depressionsläkemedel berör många stockholmare
I dag presenterar TLV sin granskning av de läkemedel mot depression som ingår i högkostnadsskyddet. Granskningen har satt press på läkemedelsföretagen så att flera av dessa läkemedel blir betydligt billigare.
2008-12-17 Läs mer »

Pressmeddelande: Läkemedelscentrum startar samarbete med Rikshospitalet i Oslo
Värdering av nya läkemedel och utveckling av beslutsstöd ska framöver ske i samverkan mellan SLL och Rikshospitalet i Oslo. Planerna tar form på ett möte i Stockholm den 18-19 december.
2008-12-17 Läs mer »

Pressmeddelande: Nya regler för blodtrycksläkemedel den 1 september Från och med den 1 september ska dyrare blodtrycksläkemedel användas först när patienten prövat ett likvärdigt billigare alternativ enligt beslut från Läkemedelsförmånsnämnden.
2008-08-27 Läs mer »

Kloka Listan 2008 gör det lättare för stockholmarna att få en säker läkemedelsbehandling
Idag distribueras över 200 000 exemplar av patientversionen av Kloka Listan till alla vårdmottagningar och apotek i Stockholms län. Syftet med Kloka Listan patientversion är att vara ett hjälpmedel vid varje patients läkemedelsbehandling. (pdf)
2008-01-22 Läs mer »

Nytt samarbete för att finna framtida modeller att introducera läkemedel i sjukvården
Idag och i morgon tisdag samlas 30 läkemedelsexperter från åtta olika Europeiska länder i Stockholm för att diskutera hur nya läkemedel i framtiden kan introduceras i sjukvården. (pdf)
2008-01-14 Läs mer »


2007

Patienter oroas av namnbyten
För att öka patientsäkerheten vid generikautbyten föreslår landets läkemedelskommittéer en lagändring som möjliggör att enbart skriva substansnamnet på receptet.
2007-05-07 Läs mer »

Läksak rekommenderar läkemedel för flera vårdinstanser
Stockholms läns landstings expertorgan i läkemedelsfrågor utökar sina rekommendationer att omfatta också läkemedel för användning på länets sjukhus. Genom att förse sjukhusens läkare med ett beslutstöd i valet mellan olika läkemedel hoppas man öka patientsäkerheten. (pdf)
2007-01-25 Läs mer »


2006

Acomplia (rimonabant) – nytt läkemedel vid övervikt
Det nya läkemedlet Acomplia (rimonabant) för behandling av övervikt och fetma bör på grund av begränsad effekt och risk för biverkningar, särskilt depression, användas återhållsamt och med noggrann uppföljning. Det skriver Sveriges läkemedelskommittéer i ett gemensamt pressmeddelande (pdf).
2006-12-28 Läs mer »

NBL fäller Wyeths annons efter anmälan av Läksak
Wyeth Lederle Nordiska AB:s annons för Lanzo med kritik mot Kloka Listan och mot Läksaks expertgrupp strider mot Reglerna för läkemedelsinformation konstaterar Nämnden för bedömning av Läkemedelsinformation (NBL).
2006-09-12 Läs mer »

Läksak har nya ledamöter från och med den 1 juli
Landstingsledningen har utsett ledamöter till Läksak, Stockholms centrala läkemedelskommitté, för nästa mandatperiod på två och ett halvt år. Antalet ledamöter har utökats från 11 till 22, vilket innebär att Läksak breddar sitt kompetensområde. (pdf)
2006-07-12 Läs mer »


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Presskontakt

 

Malena Jirlow, Kommunikationsstrateg
Medicinsk fortbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tel: 08-737 49 56, 073-942 06 18
E-post: malena.jirlow@sll.se

 

Karin Nordin, Chefredaktör, Apotekare
Medicinsk stab/Läkemedelsstöd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tel: 070-606 42 42
E-post: karin.nordin@sll.se