NBL fäller Wyeths annons efter anmälan av Läksak

2006-09-04

 

Wyeth Lederle Nordiska AB:s annons för Lanzo med kritik mot Kloka Listan och mot Läksaks expertgrupp strider mot Reglerna för läkemedelsinformation konstaterar Nämnden för bedömning av Läkemedelsinformation (NBL).

I Dagens Medicin den 14 september 2005 publicerades en annons som var utformad som ett öppet brev till Läksaks expertgrupp för gastroenterologi. Wyeth Lederle kritiserade expertgruppens rekommendation av generiskt omeprazol vid symtomatisk behandling av gastroesofageal reflux (GERD). Kritiken gällde kostnadsberäkningar och de ifrågasatte både grunden och mandatet för Kloka Listans rekommendation av omeprazol, vid terapisvikt med ranitidin. Läksak fann kritiken ovederhäftig samt missledande och anmälde annonsen till NBL.

NBL finner, med hänvisning till artiklarna 4 och 12 i Regler för läkemedelsinformation - Läkemedelsinformation ska vara vederhäftig och inte ägnad att vilseleda och Jämförelser ska vara rättvisande - att Wyeth AB handlat i strid med god sed på läkemedelsinformationens område och tilldömer bolaget att betala en NBL-avgift om 100 000 kronor.

Läksak påtalade även sin anmälan till NBL att frågan i annonsen ”Har Läksak rätt att överpröva Läkemedelsverkets beslut?” brister i saklighet och är overderhäftig. NBL samtycker inte, utan menar att frågan ska ses som ett inlägg i den allmänna samhällsdebatten och kan inte bedömas utifrån reglerna för läkemedelsinformation.

Läksak


Läs yttrandet i sin helhet »


Uppdaterad: 2006-09-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se