Kommunala akutläkemedelsförråd

Sedan den 1 oktober 2002 kan kommunen begära hos landstinget att få inrätta fullständiga läkemedelsförråd på äldreboenden. På många enheter där man har dosförpackade läkemedel och/eller läkemedel på individuella recept kan finnas behov av Kommunala akutläkemedelsförråd (tidigare Akut- och buffertförråd). Avtal ska träffas mellan kommun och landsting även för dessa förråd.

En för hela landstinget gemensam läkemedelslista för Kommunala akutläkemedelsförråd har utarbetats i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK). Listan, som revideras årligen, är framtagen i enlighet med upphandlat sortiment och Kloka Listan.

Beställning av läkemedel på Kommunala akutläkemedelsförrådslistan sker från läkemedelsleverantören ApoEx via beställningssystemet Visma Proceedo. Beställning via fax används endast som reservrutin.


Kommunala akutläkemedelsförråd 2017

Riktlinjer

Förteckning över läkemedel

Senaste förändringen 2017-08-17

Eftersom Haldol inj är tillgänglig för beställning utgår Dridol inj som varit tillfällig ersättningsvara från listan.

Förändringar inför 2017


Dokumenten är i pdf-format och för att öppna dem krävs att Acrobat Reader är installerat på din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det HÄR.


Uppdaterad: 2017-08-17

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Förändringar i Kloka Listan 2018

    Kloka Listan 2018 utökas med fler rekommendationer av läkemedel som ska användas inom den specialiserade vården.

    2017-12-15
  • Förskriv folsyragenerika

    Den 1 januari utträder Folacin som innehåller 5 mg folsyra ur läkemedelsförmånen. Förskriv generika för att utbyte på apotek och expedition inom förmånen ska kunna ske.

    2017-12-14