Mall för läkemedelsberättelse i Take Care

Mall för läkemedelsberättelse i Take Care

Nu finns en systemgemensam journalmall i Take Care för läkemedelsberättelse: Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse.

På vårdenhetsnivå finns det möjlighet att bygga tilläggsmallar med fördefinierat vårdspecifikt innehåll. Här finns manualer för detta:

Manual användare läkemedelsberättelse i Take Care

Manual systemadministratör läkemedelsberättelse i Take Care

Regler för hur mallen ska fyllas i


Bakgrund

Vid utskrivning från slutenvård ska alla patienter oavsett ålder erhålla en läkemedelsberättelse. Läkemedelsberättelsen är en kvalitetssäkrad avstämning av patientens aktuella läkemedelslista. Syftet är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, inte minst i vårdens övergångar.

Utskrivande läkare har ansvar för att upprätta en läkemedelsberättelse innehållande uppgifter om läkemedelsförändringar under ett vårdtillfälle samt ange orsaken till ändringarna. Denna ska tillsammans med aktuell läkemedelslista lämnas och kommuniceras till patienten samt vidarebefordras till nästa vårdgivare på utskrivningsdagen.


Uppdaterad: 2016-04-28

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Avvakta med antibiotika vid okomplicerad akut mediaotit hos barn

    För barn mellan 1 och 12 år med okomplicerad akut mediaotit rekommenderas aktiv exspektans i två till tre dygn utan antibiotikabehandling. Läs den uppdaterade rekommendationen.

    2017-09-21
  • Gerd Lärfars i heta stolen

    Gerd Lärfars, ordförande i både NT-rådet och Stockholms läns läkemedelskommitté utvecklar resonemanget kring läkemedelspriser, sekretessbelagda avtal, uppföljning och framtidens läkemedel. 

    2017-09-19