Dosförpackade läkemedel - Janusinfo

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med regelbunden och stabil medicinering. Detta lämpar sig främst för patienter som inte kan eller bör hantera sina läkemedel eller sina läkemedelsförpackningar själv exempelvis vid kognitiva, fysiska och/eller psykiska hinder. Alla förskrivningar görs i Pascal och journalförs i patientens journal.

Information om Pascal finns på Lärtorget:

  • Webbinar om nya Pascal från Inera.
  • Övergripande information om Pascalverktyget. Inspelat från en halvdag om Pascal.
  • Hur fungerar dosapoteket? Inspelat från en halvdag om Pascal.
  • En film om Apodos från dosapoteket.
  • En sammanfattning om någon vill skriva ut på papper.
  • Korta avsnitt om olika funktioner i Pascal.

Gå till Lärtorgets Pascalutbildning »
(Sidan syns inte om man är inloggad på Lärtorget)
 

Dosförpackade läkemedel 2013

Riktlinjer för dosförpackade läkemedel inom Stockholms län 
är framtagna av representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns läkemedelskommitté samt Stockholms läns sjukvårdsområde. Broschyren är under omarbetning. För information maila: medicinsk.fortbildning@sll.se

Kontaktuppgifter ApoDos-tjänsten
Apotekets kundservice till vården 0771-210 210, val 3
Apotekets kundservice till privatpersoner 0771-450 450, val 2
Faxnummer: 018-50 11 35

Mailadress: apodos@apoteket.se
Postadress: ApoDos, Apoteket AB, Dag Hammarskjölds väg 18, 751 83 Uppsala

Öppettider måndag till fredag klockan 8–17

Uppdaterad: 2018-04-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo