Subvention – läkemedelsförmånen

Beslut om subvention

Förskrivaren måste aktivt ta ställning till om förskrivningen är inom eller utanför läkemedelsförmånen. För läkemedel som har en begränsad subvention är detta extra viktigt, då journalsystemen ofta inte har förmån förifyllt. 

För att ett läkemedel ska bli subventionerat måste företaget kunna visa att det är kostnadseffektivt. Om företaget inte prisförhandlar får preparatet inget fastställt pris av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och omfattas då inte av förmånen.

Vid varje läkemedelsbeskrivning i Fass framgår vad som gäller angående förmånen.

För att patienten ska kunna ta del av läkemedelsförmånen måste arbetsplatskod anges på receptet. För att patienten ska få rabatt på förmånsberättigade läkemedel måste olika förskrivningsregler följas, se Vid receptskrivning/förskrivningsregler i vänstermenyn.

Läkemedelsförmånsnämnden inrättades 2002 med uppdrag att besluta om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras. Från och med 2008 ingår det även i uppdraget att besluta om vilken tandvård som ska ingå i det statliga stödet. Med anledning av det ändrades namnet till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.


Uppdaterad: 2017-05-18

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Janusmed njurfunktion i journalsystemet

    Idag blir Janusmed njurfunktion tillgängligt för alla vårdenheter i Stockholms läns landsting som har Janusmed integrerad i läkemedelsmodulen i sitt journalsystem.

    2017-11-21
  • Rutin för infusion av zoledronsyra

    Förskrivning och administrering av zoledronsyra vid benskörhet kan med fördel ske på vårdcentralen. Följ de enkla stegen vid behandling.

    2017-11-20