Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aktuell fortbildning

Tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik: Etik i klinisk vardag

Kursnamn: Tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik: Etik i klinisk vardag

Kursstart: 2021-10-2108:30:00

Kursslut: 2021-10-2216:00:00

Information: Etik i klinisk vardag – Fortbildningskurs för ST-läkare i geriatrik

FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål a2 (ST från 2015) och delmål 3 för ST 2008 samt delmål b1.

Anmälan sker nedan på extern länk

Program: Tema: Etik i klinisk vardag – Fortbildningskurs för ST-läkare i geriatrik
Innhehåll:
Kursen består av föreläsningar, diskussioner och fallbaserade workshops
Teman under kursen:
• Etiska principer och etiska analyser
• Kommunikation, brytpunktssamtal och samtal
om livsuppehållande åtgärder
• Transkulturell etik
• Moralisk stress
• Etikronder


Anmälan sker nedan på extern länk

Plats: Stockholms sjukhem, Magnus Huss Aulan, Mariebergsgatan 22

Målgrupper: Läkare

Terapiområde: Geriatriska sjukdomar
Allmänmedicin

Arrangör: Studierektorer för ST-läkare i geriatrik

Extern länk: Länk

Anmälan senast: 2021-10-15

Avgift: Kostnadsfri

Program: Saknas

Förtäring: Förtäring serveras

Aktiv


Tack för din anmälan! Bekräftelsemail skickas till din e-post!

Har du frågor - kontakta fortbildningsarrangören. Se info/kontakt.

Din anmälan till fortbildning sparas i Region Stockholms register, men bara så länge det krävs för administrationen. Läs mer om behandling av personuppgifter.

Om våra fortbildningar.

På sidan listas aktuella fortbildningar och seminarier som anordnas av Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertråd samt av andra aktörer inom Region Stockholm.

För vem?

Fortbildningarna riktar sig till läkare och sjuksköterskor samt övrig intresserad hälso- och sjukvårdspersonal.
Information om vilken målgrupp fortbildningen riktas till ser du i respektive program.

Alla aktiviteter är producentoberoende och de allra flesta är helt kostnadsfria.

Du kan söka på fortbildningar inom ett visst terapiområde, under en viss månad eller målgrupp. Anmäler dig gör du sedan direkt här på sajten via länk på sidan med informationen om ditt aktuella fortbildningstillfälle.