Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens nr 2: Tema antibiotika/infektion

Antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande globalt hot mot modern sjukvård. Strama har framgångsrikt arbetat för klok antibiotikaanvändning sedan i mitten av 1990-talet, men även här i Sverige ökar antalet anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterier oroväckande efter en tillfällig nedgång under pandemin.

Evidens tema antibiotika/infektion »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Klovibactin – ett nytt antibiotikum isolerat till synes utan resistens
Läkartidningen 2023-10-02

Patienternas tillgång till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd till hållbara kostnader kan stärkas
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2023-10-02

Läkemedelsverket ska höja kunskapen för fler kliniska prövningar
Läkemedelsverket 2023-09-28

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »