Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tidig upptäckt av cancer sker oftast i primärvården

Den stora utmaningen på vårdcentralen är att identifiera de fåtal patienter som har en potentiellt farlig sjukdom. Evidens tema Cancer tar bland annat upp standardiserade vårdförlopp, effekten av nya cancerläkemedel och rehabilitering efter cancer.


Evidens tema Cancer »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Indragning av flera tillverknings­satser av paracetamol stolpiller

Läkemedelsverket 2019-09-18

HPV-vaccin till pojkar i höstbudgeten

Läkartidningen 2019-09-18

De mäter hur p-piller och psykofarmaka påverkar fiskarna

Mitt i 2019-09-18

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »