Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Nytt nummer av Evidens

Trots att var tredje kvinna i klimakteriet har så svåra besvär att hon önskar någon form av behandling säger sig många ha svårt att hitta adekvat stöd och behandling. Evidens nr 2 har tema urologi och gynekologi med särskilt fokus på klimakterievård.

Evidens tema urologi och gynekologi »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Nytt regeringsuppdrag ska stärka öppenvårdsapotekens beredskap gällande utlämning av läkemedel
Läkemedelsverket 2022-07-05

Björn Eriksson har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården
Läkemedelsverket 2022-06-22

Tiofaldig ökning av inrapporterade misstänkta biverkningar 2021
Läkemedelsverket 2022-06-21

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »