Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens nr 2: Tema antibiotika/infektion

Antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande globalt hot mot modern sjukvård. Strama har framgångsrikt arbetat för klok antibiotikaanvändning sedan i mitten av 1990-talet, men även här i Sverige ökar antalet anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterier oroväckande efter en tillfällig nedgång under pandemin.

Evidens tema antibiotika/infektion »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Läkemedelsverket ska höja kunskapen för fler kliniska prövningar
Läkemedelsverket 2023-09-28

Allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn kan förebyggas med läkemedelsbehandling
Läkemedelsverket 2023-09-22

Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus
Folkhälsomyndigheten 2023-09-21

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »