Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tema öron-näsa-hals i nya numret av Evidens

Läs om hur luktträning hjälper covid-patienter, att fler nu kan få allergivaccinering och att stockholmare är minst nöjda med sina hörapparater i hela landet. Samt mycket annat.

Evidens tema Öron näsa hals »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Analys: Brant ökning av multiresistenta bakterier
Läkemedelsvärlden 2022-01-24

Omfattande nationella insatser mot antibiotikaresistens
Läkemedelsverket 2022-01-21

Milda och övergående biverkningar även för gravida
Läkemedelsverket 2022-01-20

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »