Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens nr 3–4: Tema Äldre och läkemedel

Balansgången är inte alltid enkel mellan att ge äldre multisjuka adekvat behandling för sina många diagnoser och samtidigt hålla antalet läkemedel på listan nere för att undvika läkemedelsinteraktioner och onödiga biverkningar. Vad gäller äldre med många diagnoser är dessutom ofta flera utskrivare inblandade. Helhetsbilden har ofta bara allmänspecialisten på vårdcentralen, som därför spelar en nyckelroll för att regelbundna läkemedelsgenomgångar blir gjorda.

Evidens tema Äldre och läkemedel »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

TLV lämnar förslag om hur inhalationsvägledning kan införas på alla apotek
TLV 2024-02-19

SGLT2-hämmare – bra för hjärta och njurar men tänk på riskerna
Läkartidningen 2024-02-13

Nu reviderar smärtexperterna rekommendationen kring cannabis
Läkartidningen 2024-02-13

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »