Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial från fortbildningar som genomförts


Kontakta fortbildningsenheten

medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se
eller fyll i formuläret.