Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Graviditet och läkemedel – psykiatri

Se överläkare Marie Bendix föredrag på temat Risk-nyttoanalys av läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa under graviditet och amning.

Marie Bendix
Överläkare –specpsykiatri
Psykiatri Sydväst, SLSO
Specialistmödravård Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Publicerat 2018-03-09