Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hjälp vid samtal om alkohol

En ny lathund om alkohol ger råd och stöd för diagnostisering och läkemedelsbehandling av riskbruk och beroende.

Det finns en stor underdiagnostik och underanvändning av läkemedel vid alkoholproblem. Som en hjälp till läkare som kommer i kontakt med personer med symtom relaterade till alkohol finns nu en ny lathund. Lathunden har tagits fram av två av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd: expertrådet för psykiatriska sjukdomar samt allmänmedicin. Den bygger på Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende som kom under 2015.

 

Publicerat 2018-03-12