Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kateterisering av urinblåsan, man

Filmen visar hur en kateterisering på en man går till och är framtagen för studenter på sjuksköterskeprogrammet men kan med fördel användas även av kliniskt verksamma sjuksköterskor. Innehållet i filmen är baserat på den nationella Vårdhandbokens riktlinjer.

Kateterinsering av urinblåsan Pdf, 99.3 kB.

I vilka situationer kan filmen användas?

  • När du är ny i yrket
  • När det var länge sedan du utförde en kateterisering
  • När du behöver uppdatera dig om hur momentet bör utföras
  • Vid delegering av uppgiften för att förvisa dig om att personen som du ska delegera uppgiften till kan utföra den korrekt
  • När du handleder ny personal eller studenter


Till filmen finns också ett dokument som kan användas som en checklista vid utförandet och där du också kan läsa mer om vilken information som är viktig att ge till patienten och vad som ska journalföras. Här nedan följer en sammanfattning av det dokumentet:

Behandling med kvarliggande urinkateter används när normal blåstömning eller intermittent kateterisering inte fungerar

Det är läkaren som ordinerar kateterbehandling med angiven indikation samt planerad behandlingstid eller tidpunkt för omprövning. Läkaren och sjuksköterskan har ett gemensamt ansvar för information till patienten men det är ofta sjuksköterskan som har upprepade tillfällen att informera, undervisa och svara på patientens frågor. Det är sjuksköterskan som ansvarar för utförandet av kateteriseringen, observationer, uppföljning och omvårdnad.

Läkare och sjuksköterska har formell kompetens att utföra kateterbehandling men kan delegera uppgiften till annan personal efter säkerställande av att personen har kompetens för uppgiften.

Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och förekommer oftast i samband med behandling med kvarliggande kateter (KAD). För att minimera riskerna är det därför av stor vikt att kateteriseringen, omvårdnaden, observationer och informationen till patienten utförs korrekt.

Clinical Skills är framtagen av


Monica Bergqvist
leg. Sjuksköterska, med. dr. Universitetsadjunkt KI
e-post: monica.bergqvist@ki.se

Ingela Lennström
leg. Sjuksköterska, Universitetsadjunkt KI
e-post: ingela.lennstrom@ki.se

Publicerat 2018-03-09