Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ökad fysisk aktivitet hos stillasittande äldre

Intro och sittställning (ca 3,5 min)

Omfattande forskning har visat att fysisk aktivitet har en avgörande betydelse för bevarande av hälsa och självständighet på äldre dar. Hjärt-kärlsjukdom, fetma, diabetes, ledbesvär, cancer, depression och kognitiva problem är några exempel på sjukdomar som kan förhindras eller mildras genom regelbunden fysisk aktivitet. Alla äldre personer har god effekt av träning oavsett om de redan är i god fysisk form eller om de har olika hälsoproblem och kanske vistas på ett äldreboende. Fysisk aktivitet har även en positiv inverkan på både humöret hur vi sover och förstoppning.

Dessutom förbättras ofta livskvaliteten och den intellektuella förmågan. Att vara fysiskt aktiv tillsammans med andra ger också en känsla av social tillhörighet och delaktighet i samhället. Det är aldrig för sent att börja träna – effekten kommer oberoende av ålder.

Vi motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre!

Här kan du ta del av föreläsningsserie Fysisk aktivitet och äldre, av Eva Bellander.

Köra rullstol – Körteknik (ca 3,5 min)

Sittande gymnastikövningar (ca 9 min)

Uppresning och nedflyttning (ca 4,5 min)

Publicerat 2018-03-12