Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anafylaxi

Definition

Akut, svår, oftast snabbt insättande och potentiellt livshotande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem. Reaktionen inkluderar alltid respiratorisk och/eller kardiovaskulär påverkan samt allmänna symtom. Man ser vanligen även symtom från huden, slemhinnorna, magtarmkanalen, och CNS.

Rityta 1DiagnosKodHudÖgon och näsaMun och mage/tarmLuftvägarHjärta/rlAllmännasymtomÖver-käns-lighets/allergi-reaktionEj anafylaxiKlådaFlush Urtikaria AngioödemKonjunk-tivit med klåda och rodnadRinit med klåda, Nästäppa,rinnsnuva,nysningarKlåda i mun,läppsvullnadSvullnads-känsla i mun och svalgIllamående,lindrig buksmärta,enstaka kräkningTrötthetAnafylaxiGrad 1 " " Ökande buksmärtaUpprepade kräkningarDiarréHeshetLindrig bronk-obstruktionUttalad trötthetRastlöshet,oroAnafylaxiGrad 2 " " " Skällhosta,sväljnings-besvärMedelsvår bronk-obstruktionSvimnings-känslaKatastrof-känslaAnafylaxiGrad 3 " " Urin-och/eller fecesavngHypoxi,cyanosSvår bronk-obstruktionAndnings-stoppHypotoniBradykardiArytmiHjärtstoppFörvirringMedvets-löshet

Klinisk bild och svårighetsgradering

Bedöm graden av anafylaxi (1–3) enligt tabellen ovan. Graden bestäms från det organsystem som har den högsta nivån och ska alltid inkludera respiratorisk och/eller kardiovaskulär påverkan.

Utredning

Blodprov: Överväg P-Tryptas.
Tryptas frisätts från mastcellerna både vid allergisk och icke-allergisk anafylaxi. Provet ska helst tas inom 3 timmar från symtomdebut. Ett negativt test utesluter inte diagnosen anafylaxi. Tryptas bör också tas för att utesluta systemisk mastocytos, som i sällsynta fall orsakar återkommande oförklarliga anafylaxier.

Behandling

Prehospitalt

Vid anafylaxi ges behandling enligt punkt 1–3 nedan. Om personen tidigare reagerat med anafylaxi (t ex efter getingstick) kan akut adrenalininjektion ges ”profylaktiskt” vid förnyad exposition.

 1. Inj med adrenalinpenna (0,3–0,5 mg) im mitt på lårets utsida. Kan upprepas med 5–10 minuters mellanrum.
 2. Inhalation salbutamol (Ventoline) eller terbutalin (Bricanyl) 4–6 doser vid obstruktivitet. Kan upprepas efter 10 minuter.
 3. Tabl Desloratadin 5 mg, 2 st.
 4. Tabl betametason (Betapred) 0,5 mg, 10 st (kan men behöver inte lösas i vatten).
 5. Patienten ska helst ligga ner med höjd fotända. Sittande ställning vid obstruktivitet och illamående. Hastig uppresning av patienten kan leda till livshotande blodtrycksfall.

På sjukhus

 1. Inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3–0,5 ml im eller adrenalinpenna 0,3–0,5 mg im mitt på lårets utsida. Kan upprepas med 5–10 minuters mellanrum.
 2. Om hypotension eller medvetslöshet trots upprepad behandling med adrenalin intramuskulärt enligt ovan tillkalla intensivvårdsläkare.
 3. Ge inj utspädd Adrenalin 0,1 mg/ml, 1 ml långsamt iv (2 min) under EKG-övervakning. OBS! Lägre styrka (0,1 mg/ml). Upprepa efter 2 minuter om patienten inte förbättras.
 4. Vid obstruktivitet inhalation salbutamol (Ventoline) 5 mg/ml, 0,5–2,0 ml (2,5–10 mg) i nebulisator alternativt egen inhalator med bronkdilaterare 4–6 doser. Kan upprepas efter 10 minuter.
 5. Höj fotändan, sänk huvudändan. Vid illamående eller astma bekväm ställning.
 6. Ge oxygen minst 5 l/min.
 7. Vid hypotension snabb infusion Ringer-Acetat eller Natriumklorid 9 mg/ml, 1 000 ml iv. Eftersträva normalt blodtryck.
 8. Tabl Desloratadin 5 mg, 2 st (obs!). Ge inte Tavegyl, som ger sedering och risk för blodtrycksfall.
 9. Tabl betametason (Betapred) 0,5 mg, 10 st (kan men behöver inte lösas i vatten). Inj Betapred 4 mg/ml 2 ml iv om patienten inte kan svälja eller kräks.
 10. Res inte patienten upp (risk för dåligt venöst återflöde till hjärtat).

Graviditet utgör ingen kontraindikation för anafylaxibehandling.

Observationtid på sjukhus och uppföljning

 • Anafylaxi grad 1 observeras i minst 4 timmar.
 • Anafylaxi grad 2 observeras i minst 8 timmar.
 • Anafylaxi grad 3 observeras i minst 12 timmar.

Risk för förnyade symtom som kräver ny behandling med adrenalin föreligger under observationstiden och det är därför viktigt att adrenalin finns ordinerat i läkemedelslistan.

Initiera förskrivning av adrenalinpenna till patienter som har haft anafylaxi (obstruktivitet och/eller kardiovaskulär påverkan). Undantag är läkemedels-utlöst anafylaxi. Utsätt misstänkt läkemedel.

Välj adrenalinpenna enligt lokal rekommendation (Kloka Listan). Instruktionsfilm som visar hur adrenalinpennan ska användas finns på www.medicininstruktioner.se.

Antihistamin, t ex tabl Desloratadin 5 mg, 2 x 2 i upp till 5 dagar.

Överväg behandling med tabl Prednisolon 5 mg, 5 x 1 i upp till 5 dagar (framförallt aktuellt vid svullnad i munhåla/svalg, svår urtikaria eller obstruktiva symtom). Förskriv astmamedicin vid obstruktiva symtom.

Remiss till allergolog för utredning och uppföljning. Ytterligare information om anafylaxi finns på www.sffa.nu.

ICD-koder: Anafylaxi UNS T78.2 + X59; Anafylaxi av insektstick T78.2 + X23.9; Anafylaxi av läkemedel T88.6 + Y57.9 samt ATC-kod för läkemedlet; Anafylaxi av födoämnen T78.0 + X58. Anafylaktisk chock orsakad läkemedel som givits på rätt sätt T88.6 + Y57.9 samt ATC-kod för läkemedlet; Anafylaktisk chock orsakad av födoämne T78.0 + X58; Anafylaktisk chock, okänd orsak T78.2 + X59.

Senast ändrad 2019-01-22