Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rättelser

2020-10-05 Oxygenbehandling

2020-10-05 Ventrikelsköljning via grov ventrikelslang

2020-09-10 Hyperkalcemi kapitlen Definition och Hyperkalcemi utredning.

2020-09-08 Elolyckor

2020-01-03. Giftinformationscentralens nya riktlinje för behandling av paracetamolintoxikation med acetylcystein.

Senast ändrad 2020-10-05