Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rättelser

2021-05-11 LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall)

2021-02-22 Warfarinbehandling

2021-02-16 Nefrologi - rabdomyolys

2021-01-26 Förgiftning - kolmonoxid

2021-01-13 Förord, Uppskattning av njurfunktion – glomerulusfiltration (eGFR, GFR) 

2020-12-21 Akut hjärtinfarkt – definitioner, diagnoskriterier, stycket Algoritm för bedömning av bröstsmärta vid Troponin T <14 ng/l heter numera Tidigt uteslutande av akut koronart syndrom vid troponin T ≤14 ng/l och är uppdaterat i sin helhet.

2020-11-25 Behandling av DVT

2020-10-05 Oxygenbehandling

2020-10-05 Ventrikelsköljning via grov ventrikelslang

2020-09-10 Hyperkalcemi kapitlen Definition och Hyperkalcemi utredning.

2020-09-08 Elolyckor

2020-01-03. Giftinformationscentralens nya riktlinje för behandling av paracetamolintoxikation med acetylcystein.

Senast ändrad