Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypertensiv kris på grund av feokromocytom

Definition

Mycket ovanlig form av sekundär hypertoni. Orsakas av katekolamin-producerande tumör i binjurarna eller sympatiska gränssträngen.

Klinisk bild

Huvudvärk (80 %), palpitationer/takykardi (60 %) eller paroxysmla taky­arytmier, svettningar (60 %), blekhetsattacker, illamående, svaghet­/ trötthet, ångest, mm. Symtomen kan antingen vara konstanta eller komma attackvis.

Hypertensiv kris utlöses oftast av anestesi, men även vissa läkemedel (t ex tricykliska antidepressiva, metoclopramid) vissa födoämnen och drycker samt vid tryck mot tumören.

OBS! Patient med svårbehandlad hypertoni, paradoxalt svar på beta­blockerare, normalt viloblostryck men kraftig blodtrycksreaktion vid arbete eller hypertensiv reaktion vid anestesi bör screenas för diagnosen.

Utredning

Om stark klinisk misstanke på feokromocytomutlöst blodtrycksstegring sker behandling och utredning i samråd med bakjour eller endokrinolog.

Övriga patienter på akutmottagningen med symtom förenliga med feokromocytom utreds lämpligast senare med bestämning av P-Metoxynoradrenalin och P-Metoxyadrenalin helst i samband med attack. Vid patologiska värden går man vidare med DT binjurar och om adrenalin-nivåerna är distinkt förhöjda ökar sannolikheten för lokalisation till binjurarna. Om katekolaminer och DT binjurar ej verifierar diagnosen trots stark klinisk misstanke vidare utredning i samråd med endokrinolog.

Behandling

I de flesta fall är inte diagnosen fastställd och behandling ges med injektion eller infusion av labetalol (Trandate) som i högre dos innebär både alfa- och betablockad (betablockad ensamt ska unvikas). Tabl alfadil (Doxazosin) är ett alternativ, startdos 4–8 mg po.

ICD-koder: Hypertoni sekundär till endokrin sjukdom I15.2 + malign tumör i binjuremärgen C74.1 alternativt benign tumör i binjure D35.0

Senast ändrad 2019-09-10