Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypertoni med höga tryck utan encefalopati eller kristecken

Definition

Mycket högt blodtryck (>240/130 mmHg) utan neurologiska symtom eller andra kristecken. Förekommer även vid essentiell hypertoni, ofta medicinslarv.

Utredning

  • Blodtryck i båda armarna.
  • Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. Urinstatus/testremsa.
  • EKG.
  • Lyssna över njurartärerna, kontrollera perifera pulsar.
  • Eventuellt ögonbottenundersökning.

Behandling

Inget behov av drastisk blodtryckssänkning. Tabl Felodipin 5–10 mg alternativt tabl Captopril 50 mg po. Amlodipin eller enalapril kan också användas men ger ett långsammare tillslag. Vid hög puls kombinera med tabl Metoprolol depot 50–100 mg. Om rimlig blodtryckssänkning inom 4 tim kan patienten följas upp polikliniskt.

ICD-kod: Beroende på underliggande orsak, I10-I15

Senast ändrad 2019-06-18