Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tyreoidit

Definition

Sjukdomar som orsakar en inflammation i tyreoidea.

Orsaker

Subakut granulomatös tyreoidit (De Quervain) är sannolikt orsakad av en virusinfektion eller postinfektiös process. Sjukdomen har oftast ett bifasiskt förlopp. Övergående tyreotoxikos med påföljande hypotyreos, därefter oftast normal tyreoideafunktion. Hypertyreosen varar 2-8 veckor, sedan följer en oftast symtomlös hypotyreos vanligen 2-8 veckor. Ca 10-15 % utvecklar så småningom en permanent hypotyreos. Vanligaste ålder är 30-50 år.

Autoimmun tyreoidit. Kvot ♀:♂ är 7:1.

Även infektions-, strålnings-, trauma-, postpartum-, läkemedels- och fibrosutlöst tyreoidit förekommer.

Klinisk bild

Smärtsam tyreoidit

Subakut granulomatös tyreoidit (De Quervain) med smärta över sköldkörteln, sjukdomskänsla och lätt feber (upp mot 60 %), hjärtklappning (ca 70 %), initial darrhänthet, eventuellt myalgi och intolerans mot värme (influensa-liknande symtom).

Infektiös-, strålnings- och traumautlöst tyreoidit.

Icke smärtsam tyreoidit

Autoimmun tyreoidit (Hashimoto): Ibland initial tyreotoxikos men så småningom permanent hypotyreos.

Postpartum-, läkemedels- och fibrosutlöst tyreoidit.

Utredning

  • Anamnes, status och typiskt palpationsfynd.
  • TSH, fritt T4 och eventuellt fritt T3.
  • CRP ökat i >85 % och SR oftast >50 mm vid subakut granulomatös tyreoidit. SR>CRP.
  • TPO-ak och TRAK i utvalda fall. (Hashimoto TPO-positiv).
  • Finnålsbiopsi ger diagnos men behövs sällan.
  • Tyreoidea-scintigrafi visar lågt upptag.
  • Ultraljud tyreoidea visar normal eller förstorad tyreoidea (behöver nästan aldrig beställas på akutmottagningen).

Differentialdiagnoser

Blödning i tyreoideacysta kan ge smärta. Akut infektiös tyreoidit med feber, lokal ömhet och svullnad, samt hög sänka utan funktionsrubbning behandlas i första hand med parenteralt antibiotika med stafylokock-täckning, ÖNH-konsult vid behov. En faryngeal abscess kan ge smärta över tyreoidea. Patienten har allmänpåverkan, ofta sväljsvårigheter och rodnad över tyreoidea.

Behandling

Subakut tyreoidit: NSAID i lindriga fall. De flesta behöver steroider. Vid allmänpåverkan eller SR >50 mm ges prednisolon 30 mg x 1, övriga 20 mg x 1. Dosen trappas med 5 mg/vecka på 4-6 veckor. Effekten är ofta dramatisk med besvärsfrihet efter 1-2 dygn. Remiss oftast till husläkare, i undantagsfall till endokrinolog.

Icke smärtsam/autoimmun tyreoidit diskutera med endokrinolog.

ICD-kod: Subakut E06.1, Autoimmun E06.3

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin