Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tyreotoxikos

Orsaker

Se även avsnitt ”Tyreoidit”. En tyreoidit leder ofta leder till en tyreotoxikos initialt. Beror på ökad frisättning och/eller syntes av tyreoideahormoner som påverkar de flesta organ och ökar metabola processer.

 • Graves sjukdom: Är vanligast. Kvot ♀:♂ är 5-6:1. Vanligaste insjuknandeålder är 40-60 år.
 • Subakut tyreoidit: Kort anamnes, halsont, feber, lokal ömhet över tyreoidea. SR stegring.
 • Autoimmuna tyreoiditer kan ge en övergående hypertyreos.
 • Nodös toxisk struma: Vanligare hos personer >50 år.
 • Post-partumtyreoidit: Debut 1-4 v postpartum. Månadslång tyreotoxikos ibland följd av oftast övergående hypotyreos. Ibland initial hypotyreos.
 • Läkemedel: Litium, jodkontrastmedel, interferon och amiodaron kan ge en initial tyreoidit med hypertyreos följt av en hypotyreos. Amiodaron kan ge hypertyreos och en primär hypotyreos.
 • Radiojodbehandling kan ge övergående ökad tyroxinfrisättning.
 • Hypofysär hypertyreos: TSH bildande tumör (mycket ovanligt).

Klinisk bild

 • Smygande till hastigt påkomna subtila symtom som trötthet, sömnsvårigheter, humörsvängningar, hjärtklappning, muskelsvaghet, svettningar, värmeintolerans, ökad aptit men trots detta ibland viktminskning. Frekvent avföring.
 • Förmaksflimmer (10-20 %), hjärtsvikt.
 • Menstruationsrubbningar och infertilitet.
 • Förstorad tyreoidea, struma
 • Varm, mjuk och fuktig hud. Eventuellt sväljsvårigheter (stor tyreoidea).
 • Pretibiala ödem i grava fall (myxödem). Nästan bara vid Graves sjukdom och nästan alltid associerat med oftalmopati.
 • Oftalmopati vid Graves sjukdom: Exoftalmus (utstående ögon), kärl-injektion. Diplopi och synnedsättning. Svullnad av ögonlocken.
 • Se även avsnitt om Tyreoidit.

Utredning

Blodprover: TSH, och fritt T4. Vid primär hypertyreos är fritt T4 (och även fritt T3) förhöjt samtidigt som TSH är <0,1 mE/l. Vid mer uttalade symtom, se provtagning under ”Tyreotoxisk kris”.

Misstanke om Graves sjukdom: Tyreoidea antikroppar (TRAK= TSH-receptor-antikroppar och TPO= tyreoideaperoxidas-antikroppar). Nodös toxisk struma är ett långdraget tillstånd med initialt sänkt TSH. Så småningom (ibland efter flera år) stiger fritt T3 och därefter fritt T4. Patient med nodös toxisk struma saknar TRAK.

Behandling

På akutmottagningen är det viktigt att utesluta tyreotoxisk kris som kräver akut inläggning och behandling.

 • Symtomatisk behandling med tabl propranolol 20-40 mg x 3-4 är i regel indicerat. Vid kontraindikation mot betablockad kan man ge tabl diltiazem 120-240 mg x 1. Se ”Tyreoidit och tyreotoxisk kris” för specifik behandling.
 • Uppföljning via endokrin- eller husläkarmottagning 1-2 veckor.
 • Tyreotoxikos under graviditet eller postpartum ska skötas av endokrinolog i samarbete med obstetriker.
 • Vid tecken på eller misstänkt oftalmopati: Akut remiss till ögonläkare. Instruera om rökstopp. Eventuellt kortisonbehandling efter kontakt med endokrinolog eller ögonläkare.

 ICD-koder: Diffus struma E05.0; UNS E05.9

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin