Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Insulin

Prognosen vid avsiktlig, suicidal insulinöverdosering är mycket allvarlig. Om inte patienten mycket snart kommer till behandling är varierande grad av neurologiska sekvele vanliga hos de som överlever. Om patienten kommer snabbt till sjukhus är prognosen god.

Symtom

Hypoglykemi med irritabilitet, huvudvärk, illamående, kräkningar, svettig blek hud, excitation, tremor, konfusion, koma, kramper, takykardi, blodtrycksfall. Hypokalemi och eventuellt metabolisk acidos. Hjärnödem.

Behandling

  1. Snabbtest glukos och blodprov för laboratorieanalys av P-Glukos.
  2. Symtomgivande hypoglykemi ge inj Glukos 300 mg/ml, 50 ml iv.
  3. Upprepa denna dos om patienten ej vaknar.
  4. Vid massiv överdos startas direkt efter bolus infusion med glukos 100 eller 200 mg/ml, 250–500 ml/tim tills P-Glukos >7, därefter sänkning. Glukos 200 mg/ml kräver CVK.
  5. Ge inj Glucagon 1–2 mg im (om dålig effekt av glukos eller om venväg saknas).
  6. Om patienten är vaken ges peroralt kolhydrater, normalkost, för att återställa leverns glykogen (glukosinfusion stimulerar till ytterligare insulinfrisättning).
  7. Korrigera hypokalemi parallellt med glukosinfusion.
  8. Följ P-Glukos och P-Kalium inledningsvis frekvent och sedan minst varje timme första dygnet (flera dygn om långverkande insulin injicerats subkutant).
  9. Vid stor överdos av långverkande insulin kan kirurgisk excision av injicerat område övervägas om kvaddel subkutant kan kännas.

Senast ändrad 2019-09-18