Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nätdroger

Förutom spice (olika rökmixar av syntetiska cannabinoider) finns ett flertal droger som handlas över nätet.

MDPV (katinonderivat) som även går under namn som badsalt, monkey dust eller kannibaldrog är ett potent centralstimulerande medel som dessutom är svårdoserat. Risk för multiorgansvikt. MT-45 är en syntetisk opioid som orsakat flera dödsfall bland annat vid fasthållning. PMMA(para-metoxi-metamfetamin) är en narkotikaklassad ectasy-liknande substans som har saluförts i form av superman tabletter och där flera dödsfall har inträffat.

Vid misstanke på intag av okänd nätdrog och symtom som oro, agitation, agiterat delirium, hypertermi. Tidig sedering med propofol iv eller inj ketamin (100–)200 mg im rekommenderas i första hand men kräver narkosassistans och kontinuerlig övervakning, i regel IMA- eller IVA-vård.

Vid oklara förgiftningar där substansen misstänks vara någon typ av olaglig internetdrog kan man kostnadsfritt skicka urin-/blodprov till till STRIDA: Avdelning för klinisk farmakologi, Karolinska, Solna.

Senast ändrad 2019-09-18

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se