Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ikterus

Definition

Gultonad hud, sklera och andra vävnader orsakad av förhöjd bilirubin­koncentration. Mild ikterus kan lättast inspekteras i sklera och kan uppträda vid bilirubinkoncentrationer mellan 30-40 µmol/l. Kan uppkomma genom:

 1. Ökad produktion av bilirubin.
 2. Nedsatt konjugeringsförmåga i levern.
 3. Försämrad utsöndring av galla (ökning av konjugerat bilirubin).

Klinisk bild

 • Mild ikterus (P-Bilirubin ca 50 µmol/l) utan mörkfärgad urin talar för icke-konjugerad hyperbilirubinemi orsakad av hemolys eller Gilberts syndrom.
 • Uttalad ikterus eller mörkfärgad urin indikerar leveraffektion och gallstas.
 • Tecken på portahypertension som ascites indikerar ett kroniskt förlopp. Patienten noterar vanligen mörk urin innan huden gulfärgas. Kronisk hepatit och alkoholhepatit associeras ofta med anorexi och trötthet.
 • Akut insjuknande med illamående och kräkningar före ikterus indikerar akut hepatit eller koledokusobstruktion på grund av sten. Hepatomegali, ascites samt halsvenstas indikerar högersvikt eller vena porta trombos.
 • Diffus lymfadenopati i kombination med ikterus vid akut insjuknande talar för mononukleos, vid långsamt insjuknande för lymfom eller leukemi.
 • Palpabel resistens i levern indikerar malignitet.

Utredning

 • Blodprover: Blod-, elektrolyt-, lever- och koagulationsstatus. Hepatit-serologi. Överväg prov för EBV, CMV, HSV.
 • Måttligt förhöjda nivåer av bilirubin utan förhöjt ALAT, gamma-GT, eller ALP talar för hemolys. Kraftigt förhöjda bilirubin och transaminaser utan påtaglig stegring av ALP indikerar akut hepatit.
 • Förhöjda nivåer av ALP, gamma-GT och måttligt förhöjda bilirubinnivåer talar för kolestas eller infiltrativ sjukdom.
 • Lågt albumin indikerar kronisk leveraffektion.
 • Ultraljudsundersökning av lever, galla och pankreas avslöjar vanligen tumörer, kolestas, portaventrombos, gallsten. DT buk kan övervägas.
 • Vid inflammatorisk tarmsjukdom tänk på skleroserande cholangit.
 • Viktigt med läkemedelsanamnes (penicillin, NSAID).

Behandling

Beroende av diagnos, se separata avsnitt.

ICD-kod: Ikterus R17.9

Senast ändrad