Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Erysipelas

Definition

Hudinfektion orsakad av streptokocker, oftast grupp A. Staphylococcus aureus ger ej erysipelas men kan odlas fram hos ca 50 % i det bensår varifrån infektionen utgår.

Klinisk bild

Akut, ofta septiskt insjuknande med frossa, feber, rodnad, svullnad, ömhet. Rodnaden, som ofta är välavgränsad, kan uppkomma först efter något dygn. Blåsbildning (bullös erysipelas) förekommer. Ingångsport (bensår, eksem, fot/nagelsvamp,) ses hos 80 %. Recidiv ses framför allt vid venös insufficiens och lymfstas.

Utredning

Blododla om kroppstemperatur över 38 °C (positiv hos ca 5 %). Sårodling: Streptokocker och/eller stafylokocker påvisas ofta. Vid erysipelas är stafylokockerna kolonisatör. CRP förhöjt men kan vara normalt i tidigt skede.

Behandling

Behandling ska riktas mot streptokocker.

Tabl V-penicillin (Kåvepenin) 1 g, 1 x 3 x X po, vid bullös erysipelas ofta längre behandling. Vikt 90-120 kg, 2 g x 3 x X-XIV, vikt >120 kg, 3 g x 3 x X-XIV.

Vid svår allmänpåverkan, kräkningar eller immunosuppression: Inj Bensylpenicillin 1-3 g x 3 iv (dosering avhängig vikt och ålder). Övergång till peroral behandling efter förbättring.

Vid penicillinallergi typ I: Kaps Klindamycin 300 mg x 3 x X-XIV po. Alternativt inj Klindamycin 150 mg/ml, 4 ml x 3 iv. Övergång till peroral behandling efter förbättring.

Högläge av benet.

Antibiotikaprofylax kan ges efter diskussion med infektionsläkare med V-penicillin 1-2 g x 1 vid täta recidiv.

ICD-kod: Erysipelas A46.9

Senast ändrad