Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Människo-, katt- och hundbett – infekterade

Etiologi

Katter har Pasteurella multocida i sin munhåla i 90 %. Även hundar har Pasteurella men även S. aureus, betahemolyserande streptokocker och ibland Capnocytophaga canimorsus (förekommer även hos katt men är ovanligt).

Symtom/fynd

Inom några timmar efter kattbett/hundbett kraftig lokal smärta, svullnad, rodnad >2 cm och eventuellt djupt flegmone. Purulent sekretion vanlig. Ofta låggradig. Djupa mjukdelsinfektioner med artrit eller osteomyelit kan uppträda.

Misstänk komplicerande stafylokockinfektion om symtomdebut >1–2 dygn.

Utredning

Sårodling (ange djurbett på remissen), CRP.

Behandling

Sårrevision frikostigt. Abscesser och artriter dräneras. Vid handbett ortopedbedömning (eventuellt spolning, senor).

Behandla djupa människo-, hund- och kattbett profylaktiskt med antibiotika i 3 dygn om lednära, i ansiktet samt hos patienter med nedsatt immunförsvar oavsett lokalisation.

I öppenvård: Människo- och hundbett: Tabl Amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dygn. Kattbett: Tabl V-penicillin 1 g x 3 x X po, vid djupare infektion kan dosen ökas initialt. Om sen symtomdebut (> 2 dygn efter bettet) eller lednära bett ges Amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dygn.

I slutenvård som ovan eller inj Bensylpenicillin 3 g x 3 iv.

Vid penicillinallergi: Tabl Doxycyklin 0,1 g, 1–2 x 1 x X po.

Följ upp behandlingen med kontrollbesök efter några dagar.

Observera att varken perorala cefalosporiner, flukloxacillin isoxazolyl-penicilliner (Heracillin), klindamycin eller erytromycin, är verksamma mot Pasteurella multocida.

Risken för tetanus är nära obefintlig men tillfälle ges för optimering av skyddet. Stelkramp med difteritillsats (diTebooster) ges endast om patienten inte har fullgott skydd. Om patienten tidigare har fått tre doser kan en boosterdos ges när minst tio år gått sedan tredje dosen. Om patienten fått fyra doser bör 30 år ha gått innan ny booster ges.

ICD-kod: Pasteurellos A28.0

Senast ändrad 2019-06-19