Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Toxiskt chock syndrom

Definition

Infektion med i första hand toxinproducerande Staphylococcus aureus eller Streptococcus pyogenes (Grupp A streptokocker, GAS).

Klinisk bild

Influensaliknande insjuknande med feber, frossa, muskelvärk, illamående, kräkningar och diarré, följt av multiorgansvikt och chock. Erytem vanligt, beroende på fokus ex tonsillit, mjukdelssmärta, smultromtunga. Postpartum eller förekomst av tampong, sår.

Utredning

Lab och utredning som vid sepsis, handläggning som vid allvarlig mjukdelsinfektion (separat avsnitt) om misstanke om det (”pain out of proportion”).

Behandling

Se sepsisavsnittet. Tidig kirurgisk konsultation vid behov (mjukdels-infektion, ÖNH-fokus, gynsfären). Kontakta infektionskonsult. Ofta start med imipinen 1 g x 4 plus klindamycin 600 mg x 3 iv. I vissa fall ges högdos intravenöst immunoglobulin.

ICD-kod: A48.3

Senast ändrad