Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Arytmier – allmänt

Arytmi är i regel tecken på hjärtsjukdom. Denna kan vara upp­en­bar, t ex akut hjärtinfarkt, eller svårare att definiera, t ex vid brady­arytmier och block. Prognos och hemodynamiska effekter är relaterad till förekomst av hjärtsvikt. Arytmin kan orsakas av icke kardiella tillstånd, t ex läkemedel, elektrolytrubbning, anemi, feber, tyreoideasjukdom.

Senast ändrad