Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Arytmi – takykardier

Anamnes och status, tolkning av 12-avlednings-EKG samt i vissa fall esofagus-EKG (se nedan och under procedurer) leder oftast fram till diagnos. Som grundregel gäller att cirkulationspåverkad patient (systoliskt blodtryck <90-100 mmHg) med takyarytmi ska elkonverteras akut.

Senast ändrad